Informace o nás

 

  • Podporujeme spolupráci, sdílení a předávání zkušeností mezi lektory konstelací.
  • Podporujeme rozvoj metody  systemických konstelací v České republice.
  • Sdružujeme odborníky pracující s metodou systemických konstelací v celé řadě oblastí (partnerství, rodina, práce, zdraví, osobní rozvoj).
  • Usilujeme u našich členů o kvalitní kontinuální vzdělávání, supervizi  a dodržování profesních a etických standardů.
  • Naší snahou je propagace metody systemických konstelací  mezi odbornou i laickou veřejností.  
 
Pro zájemce o členství
 
Máte ukončený výcvik v rodinných a systemických konstelacích?
Máte zájem o členství v respektované odborné společnosti?
Máte otázky ohledně konstelací?
 
Pište Vaše dotazy přimo na email: mirohaj@yahoo.com